Data: 28/01/2022
Clicant sobre la imatge, es pot accedir al dossier informatiu CIATE 2022

S’ha obert el període de inscripció per al Curs d’Iniciació a Tècnics d’Esport d’Agility organitzat per la FCAG i que s’impartirà a partir del 26 de febrer de 2022, al llarg de 12 sessions, fins el 4 de juny de 2022. A causa de l’actual situació sanitària, les classes teòriques s’impartiran en forma online, mitjançant videoconferències. La part pràctica serà impartida de manera presencial en les instal·lacions d’un club d’agility. El curs finalitzarà amb un examen el dia 11 de juny de 2022.

El full d’inscripció està disponible en l’apartat Federació/Documentació de la web de la FCAG o bé es pot descarregat directament a partir d’aquest enllaç “Full d’inscripció”, en el qual s’indica el número de compte per fer el pagament del curs. El període d’inscripció finalitza el proper dia 19 de febrer de 2022.

Es pot consultar tota la informació referent a aquest curs (programa, dates, equip docent, preu, requisits i altres informacions d’interès) en el Dossier informatiu CIATE 2022, també disponible en l’apartat Federació/Documentació del menú principal de la web.

La realització d’aquest curs està supeditada a una inscripció mínima de 15 persones.