Data: 02/11/2022

S’ha publicat a la pàgina web el llistat dels tècnics amb llicència de competició amb dret a vot en l’elecció a representant de tècnics FCAG que tindrà lloc el proper dia 8 de gener de 2023.

Segons el calendari electoral que ja es va publicar anteriorment, s’obre el període de presentació de reclamacions respecte d’aquest llistat que finalitzarà el dia 13 de novembre. Finalitzat aquest període el dia 19 de novembre es publicarà el cens definitiu d’electors un cop resoltes les reclamacions presentades.

Aquest llistat està penjat al menú principal (Federació/Documentacó/Eleccions a representant de tècnics 2022) o bé directament a través d’aquest enllaç:

“Cens provisional de Tècnics 2022-23 amb dret a vot”

Per a qualsevol dubte us recomanem consultar la circular 5 de la temporada 22-23 publicada el passat dia 26 d’octubre.