Junta directiva

  • Presidenta: Marta Menac
  • Vicepresident i Director del Comitè Esportiu: Juli Beltrán
  • Tresorera: Carme Alòs
  • Secretari: Juan José Espadas
  • Directora de l’Escola Catalana d’Agility: Nuria Alonso
  • Vocals: Nuria Alonso, Verónica Ruiz i Fran Larena

Col·laboradors

  • Director de Jutges: Sam Sánchez
  • Representant d’Agilitistes: Eva Pérez
  • Representant de Tècnics: José Manuel Pérez Pérez