Data: 10/04/2020

Malgrat el confinament imposat pel COVID 19, avui s’ha reprès el Curs CIATE Agility, concretament amb el Mòdul Específic Agility II. S’ha fet, com aquest dies les circumstàncies ens obliguen, de manera telemàtica mitjançant videoconferències.